Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Som forælder er du den vigtigste voksen i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi værner om det gode samarbejde.

barn og voksen holder pause i en bunke grangrene
 • Læs op

Indhold

  For dit barn er samarbejdet mellem hjem og afdeling en vigtig faktor, for at barnet oplever sin tid i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven som positiv og tryg. I Harlev Dagtilbud ser vi vores forældre som en ressource, og vores samarbejde som det vigtigste, for at skabe et trygt børnemiljø, hvor der er mulighed for både læring og udvikling.

  Den daglige kontakt og samtaler

  I samarbejdet i hverdagen, vægter vi den daglige dialog højt og prioriterer, at der skal være mulighed for at holde ekstra møder med dig, hvis der er en bekymring eller undren over noget vedrørende barnet. Derudover har vi indlagt faste møder, hvor du og pædagogerne samarbejder om barnets læring, udvikling og trivsel.

  De faste samtaler er: 3 måneder efter opstart i institutionen, inden overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave og en samtale inden overgangen fra børnehave til skole. Om efteråret - når dit barn er ca. 5 år - holder vi forældremøde om overgangen mellem børnehave og skole.

  Vi informerer dig om dagligdagen via den digitale platform Aula. Her vil du kunne finde billeder, aktivitetsplaner og generel information. Det er vigtigt, at du orienterer dig på Aula, så du er opdateret på information og beskeder fra os. Det er også her, du skal give besked om ferie, fridage og sygdom.​

  Læs mere om, hvordan du kommer i gang med Aula.

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Forældrerådet består af 5 repræsentanter for forældrene, en repræsentant for personalet og den pædagogiske leder. Forældrene vælges for 2 år og hvert år i august er ca. halvdelen på valg. Forældrerådet træder sammen ved et konstituerende møde og holder efterfølgende 5 møder på et år.

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

  Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Bestyrelsen har en forældrerepræsentant fra hver afdelinger, desuden 2 repræsentanter for personalet og dagtilbudslederen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Det er forældrerådet, der beslutter, hvem  af dem, der skal være bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen træder sammen i september og holder efterfølgende 5 møder på et år.

  Medlemmer af bestyrelsen

  Kan kontaktes på Aula.

  Maria Laursen - Næstformand
  forældrerepræsentant for Vuggestuen Den Grønne Gren

  Janne Bilde Rasmussen
  forældrerepræsentant for DII Regnbuen

  Tanja Ankjær Sørensen
  forældrerepræsentant for Dagplejen i Harlev

  Sara Schou Lange - Formand
  forældrerepræsentant Børnehaven Næshøj

  Jesper Hedegaard Pedersen
  forældrerepræsentant DII Pilehaven

  Sarah Boe
  forældrerepræsentant DII Kompasset

  Mette Kirk
  personalerepræsentant for DII Regnbuen

  Katja Svanhede Hansen
  personalerepræsentant for Dagplejen i Harlev

  Louise Lund Rasmussen
  dagtilbudsleder for Harlev Dagtilbud

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  Sidst opdateret: 2. februar 2024