Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

At din barn er i udvikling og trivsel, er det vi som dagtilbud er sat i verden for. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik via den pædagogiske læreplan.

børn leger med gynge på legepladsen
 • Læs op

Indhold

  Vores børnesyn

  I Harlev Dagtilbud arbejder vi grundlæggende ud fra et anerkendende børnesyn. Vi tror på, at alle børn gør det bedste de kan. Det er de voksnes opgave at understøtte, udvikle og motivere ethvert barn til at udfylde dets potentialer.

  Vores pædagogik

  Grundlaget for alt pædagogisk arbejde udspringer af, at der skabes en tryg og tillidsfuld relation mellem barnet og den voksne.

  Med udgangspunkt i det enkeltes barns forudsætninger, tager vi med en anerkendende  og værdsættende tilgang, ansvar for barnets udvikling, trivsel og læring med afsæt i børnefællesskabet.

  Vores børnesyn tager udgangspunkt i en passende balance mellem individ og fællesskab og med respekt for at vi har gensidig indflydelse på hinanden.

  • Alle børn har ressourcer
  • Alle børn er medskaber af egen læring
  • Alle børn skal være en del af og bidrage til fællesskabet
  • Alle børn skal føle sig set, hørt og forstået 
  • Alle børn har brug for passende udfordringer
  • Vi arbejder bevidst med at skabe et rummeligt miljø
  • Alle børn skal føle sig inddraget i eget liv og læring

  Du kan læse mere om vores pædagogiske mål i Den Pædagogiske Læreplan for Harlev Dagtilbud.

  Trivselsmøder

  Er du eller vi bekymrede for dit barns trivsel og udvikling, kan vi afholde et ekstra møde om dit barn. Hvis vi oplever, at vi der er brug for mere specialiseret viden, så er det muligt at drøfte dit barns trivsel og udvikling på et trivselsmøde med deltagelse af forældre, dagtilbud, tale-hørekonsulent og psykolog.

  Pædagogisk læreplan

  Tilsyn

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

  Sidst opdateret: 12. november 2023