Gå til hovedindhold

DII Regnbuen

I Regnbuen arbejder vi ud fra et anerkendende børnesyn. Dit barn bliver set og værdsat for lige netop dets særlige bidrag til fællesskabet. Vi har fokus på et godt forældresamarbejde, både for at du og dit barn er trygge, og for at vi kan samarbejde om dit barns udvikling.

Samling i Regnbuen
 • Læs op

Indhold

  Regnbuen er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år. Vi har 53 børn fordelt på 3 stuer - Stjernen med 15 vuggestuebørn og Solen og Månen med ca. 20 børnehavebørn på hver stue. Kometerne hedder vores storbørnsgruppe, som starter i efteråret.

  Vi er en mangfoldig personalegruppe som består af både pædagoger, medhjælpere, pædagogisk leder og indimellem studerende, støttepædagoger og elever i praktik.    

  I Regnbuen møder I et stort og varmt fællesskab, som rummer et godt børneliv.
  Glade børn leger og lærer bedst, og det har vi øje for igennem alt, hvad vi laver i Regnbuen. 
  Vi vil have alle børn med og det er vigtig at alle børn møder en voksen som tro på dem. Dit barn vil blive mødt af ergagerede og nærværende voksne, der har et anerkendende børnesyn. Barnet indgår i et fællesskab, hvor alle oplever, at de bliver set og hørt, både små, som store. 

  Vi ønsker at skabe trygge og forudsigelige rammer, med tydelig voksne. Vi tilrettelægger dagen hvor der både er planlagt pædagogiske aktiviteter men også plads til at fordybe sig i leg. Legen er fundamentet for barnets sociale læring og udvikling. Legen er børnenes måde at bearbejde oplevelser og indtryk på, og det er her, de øver sig på livet.

  Vi er drevet af at skabe gode læringsmiljøer som giver glæde og lyst til læring, udvikling og trivsel hos alle børn. Vi prioriterer udelivet højt og starter altid dagen på legepladsen / uderummet.  Vi bruger naturen som et læringsmiljø til at lære verden at kende. Vi er nysgerrige, legende og undersøgende, når det drejer sig om årstider, dyr og planter.

  Børnene fra vuggestuen og børnehaven er sammen først og sidst på dagen. De kan også være sammen på legepladsen, så små og store søskende kan se hinanden i løbet af dagen.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Regnbuen er opdelt i 3 stuer, Stjernen, Solen og Månen. Stuerne er indrettet med fokus på forskellige legemiljøer. Fællesrummet er centralt beliggende og bruges primært af storbørnsgruppen Kometerne

  I forlængelse af vuggestuens bygning har vi et overdækket uderum, med blødt faldunderlag. Det er indrettet til motoriske lege. I børnehaven har vi et tilsvarende rum til forskellige aktiviteter. Vi forlænger udesæson da vi i  uderummene har varmelamper.  

  Legepladsen er stor og hele huset er fælles om at bruge den, både vuggestue- og børnehavebørn. De store børn er vant til, at de mindre børn er der, og det er en del af børnekulturen at tage hensyn til de små børn.

  Legepladsen er omkranset af træer, og der er buske, som opdeler den. Vi får jævnligt besøg af et egern, der også tager for sig af hasselnødderne, når de er modne. Legepladsen udfordrer børnenes mod. Der er bakker, flere niveauer og sandkasse, gynger, rutsjebane og en boldbane. Man kan cykle på stierne. Hvis et par børn gerne vil fordybe sig i en leg, så kan de forsvinde ind i en busk og lege uforstyrret.

  Vi har 2 overdækkede terrasser med borde og bænke. Her kan vi f.eks. spise madpakker.

  Regnbuen ligger tæt på Næshøjskolen, Byparken og den offentlige fodboldbane. Når vi tager på tur, kan det være der, vi tager hen. Nogle gange laver vi en aftale med en anden afdeling og besøger deres legeplads. Skoven er også indenfor rækkevidde.

  Læs mere om DII Regnbuen

  Nedenfor har vi beskrevet hverdagen, som den for det meste ser ud.

  Dagens aktiviteter

  Kl. 6.30: Regnbuen åbner udenfor, og de første børn ankommer.

  Kl. 9.00: Vi holder samling stuevis. I samlingerne taler vi om, hvem der er her, og hvem der er væk. Vi taler om de oplevelser og emner, der optager os lige her og nu, vi synger, fortæller historier og til slut spiser børnene deres formiddags mad med frugt og grønt. Efter samling laver vi planlagte aktiviteter i mindre grupper. Det kan f.eks. være, at vi har en tarzanbane indendørs, der styrker motorikken, mens andre sår solsikkefrø i potter. Af og til kan grupperne også være på tværs af stuerne i huset. 

  Kl. 10.45: Så er det tid til frokost på stuerne. Vi vasker hænder og hjælpes ad med at gøre bordene klar og hente madpakker. Vi sidder i mindre spisegrupper og har faste siddepladser. Det skal være roligt og hyggeligt at spise sin mad, og samtidig er der mulighed for gode dialoger ved bordet.

  Kl. 11.30: I vuggestuen leger vi på stuen. Efterhånden bliver børnene skiftet og puttet i krybber i soverummet.  I børnehaven er der enkelte børn, der har brug for at hvile sig på madrasser inde på stuen. Alle andre leger ude på legepladsen. De store vuggestue børn, som ikke længere sover til middag, er med på legepladsen sammen med børnehaven. 

  Kl. 14.00: Efterhånden som børnene i vuggestuen er vågnet, bliver de skiftet og er klar til at spise eftermiddagsmadpakken på deres stue. I børnehaven spiser de løbende deres eftermiddagsmadpakke enten i uderummet eller i fællesrummet. 

  Er nogle midt i en god leg, så kan spisetiden passes ind efter det. Der er en voksen, som har styr på, at alle børn får spist. Efter spisning er der leg og aktiviteter.

  Kl. 15.45: Vi samles ude eller inde på en stue.

  Kl. 17.00: De sidste børn er hentet, og den sidste pædagog lukker Regnbuen. 

  Om fredagen lukker vi kl. 16.30.

  Ugens aktiviteter

  I løbet af en uge tilrettelægger vi lege og aktiviteter, der omhandler alle 6 læreplanstemaer - Personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab.

  Årets traditioner

  • Faste traditioner. I DII Regnbuen fejrer vi fastelavn (februar), påske (marts/april), forældrearbejdsdag (April), bedsteforældredag (maj), Regnbuens fødselsdag (juni), afslutning for storbørnsgruppen (juni), forældremøde + valg til forældrerådet (august), jul (november/december). Vi har også emneuger fordelt ud over året. Engang imellem står forældrerådet for at arrangere forældrekaffe og fællesspisning. De yder også praktisk hjælp ved større arrangementer. 
  • Regnbuens Venner. Foreningen er stiftet af forældre i Regnbuen, med det formål at støtte Regnbuen med økonomisk tilskud til forskellige arragementer. 
  • Barnets fødselsdag. I Regnbuen fejrer vi barnets fødselsdag med børnene på stuen, hvor fødselsdagsbarnet er i centrum. Vi hejser det store flag på legepladsen. Vi spiser noget lækkert, som fødselsdagsbarnet har medbragt. 

  Det er allerede hos det lille barn, at vi lægger grundstenen til gode, sunde kostvaner. En sund kost har betydning for, at dit barn har energi til hele dagen.  Det er dig som forælder, der har ansvaret for, at dit barns madpakker er sunde og varierende. 

  Madpakke/fælles frokost

  Dit barn skal have 1 madpakker med hver dag til eftermiddagsmad.

  Vi har fælles frokostordning, der bliver leveret af en ekstern leverandør. Vi får serveret rugbrød med varieret pålæg tre gange om ugen og en varm ret to gange om ugen.

  Læs mere om kost og afstemning

  Måltidet

  Vi prioriterer, at der er tid og ro til at spise alle måltider. Vi deler os op i mindre spisegrupper med faste siddepladser. Når måltidet starter, er vi gerne helt stille, for at komme ned i gear. Vi snakker lidt om maden, og hvad børnene ellers bringer i spil af emner. Vi øver også det at lytte til hinanden og vente på tur.  

  Både før og efter spisning har vi fokus på, at børnene bliver inddraget i måltidet, bl.a. ved at de i børnehaven skiftes til at dele madpakker ud. 

  For at give dit barn den bedste start og opvækstbetingelser, har vi fokus på det gode forældresamarbejde.

  Det tætte samarbejde

  Det er vigtigt for os, at have en tæt daglig kontakt til dig som forælder. Vi sætter f.eks. pris på, at du fortæller, hvis der er ting eller oplevelser, der er vigtige for dit barns trivsel og udvikling. Hvis vi har en viden om det, kan vi bedre møde barnet i dets oplevelse af verden. Når du henter dit barn, vil vi også gerne fortælle, hvordan dagen er gået.

  Vi har forståelse for, at det ikke er alt, der kan tales om i garderoben. Derfor er du altid velkommen til at ringe, eller vi kan aftale at holde et møde, så vi kan tale uforstyrret.

  Du vil kunne følge med i dagligdagen på Aula, hvor vi deler billeder, aktivitetsplaner og andre informationer. Det er vigtigt, at du orienterer dig på Aula, så du er opdateret på information og beskeder fra os. Det er også her, du skal give besked om ferie, fridage og sygdom.

  Fastlagte samtaler

  Vi tilbyder opstarts og afslutnings samtale i både vuggestue og børnehave. 
  Når dit barn er ca. 5 år - holder vi forældremøde for storbørnsgruppen om overgangen mellem børnehave og skole.

  Derudover holder vi samtaler, når der er behov for det. Vi kan enten mødes fysisk eller afholde samtalen online.

  Den gode start

  Du er velkommen til at kontakte den pædagogisk leder, hvis du ønsker en rundvisning eller har spørgsmål i forbindelse med, at du skal vælge institutionsplads til dit barn. 

  Når du har fået plads til dit barn, får du en mail fra Regnbuen. Der er bl.a. oplysninger om den stue, dit barn skal gå på og forslag til, hvordan vi giver barnet en god start. Kontakt afdelingen og aftal et besøg inden startdatoen.

  Det er vores erfaring, at børn har brug for en indkøring på 1-2 uger, men der kan også være store forskelle på børn og forældre. Vi vil gerne lave en indkøring, der passer til dit barn - i samarbejde med dig. Overgangen fra vores vuggestue til børnehave kører ofte af sig selv, da barnet kender huset, og vi sørger for at komme på besøg i børnehaven mange gange i ugerne op til skiftet.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd og bestyrelse har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Læs mere om forældresamarbejde, forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet.

  I Regnbuen gør vi meget ud af, at du skal være tryg ved at aflevere dit barn. Som voksne er vi fokuserede på at møde dit barn, hvor det er. Vi ved at børn har forskelligt udgangspunkt og udvikler sig forskelligt, derfor ser vi på dit barns nærmeste udviklingszone, og dét dit barn er optaget af.

  Udvikling

  Leg er vigtig, fordi legen understøtter dit barns udvikling. Derfor giver vi plads til legen og bruger den som et pædagogisk værktøj. Vi understøtter lege, ved som voksen at gå med i legen og f.eks. skabe handling, sætte sprog på legen eller ved at sørge for, at alle har en betydningsfuld rolle.

  Vi støtter alle børn i at blive selvhjulpne. Det er vigtigt, at barnet kan mærke sine egne behov, og at det lærer at tage vare på sig, f.eks. når det er sultent, eller skal tage tøj af og på. Vi støtter også barnet i at turde sige til og fra over for hinanden.

  Det sidste år inden skolestart, går barnet i storbørnsgruppen, der mødes en eller flere formiddage om ugen. Vi løser opgaver, besøger skolen, og samtidig øver vi selvhjulpenhed, at børnene kan skabe nye relationer, udsætte egne behov og vente på tur. I storbørnsgruppen arbejder vi også med Fri for Mobberi-aktiviteter.

  Er du eller vi bekymrede for dit barns trivsel og udvikling, kan vi afholde et ekstra møde om dit barn. Hvis vi oplever, at der er brug for mere specialiseret viden, så er det muligt at drøfte dit barn på et trivselsmøde med deltagelse af forældre, dagtilbud, tale-hørekonsulent og psykolog.

  Du kan læse mere om, hvilke pædagogiske mål vi har i dagtilbuddet. Vi har også en Pædagogisk Læreplan for Harlev Dagtilbud, der er vores arbejdsplan for, hvordan vi sikrer alle børn læring, trivsel, udvikling og dannelse.

  Dit barns udvikling og trivsel

  gymnastik på stuen

  DII Regnbuen

  Næshøjvej 20, 8462 Harlev

  Telefon: 41 86 43 75

  Pædagogisk leder

  Malene Præstkjær

  DII Regnbuen

  Stuerne i DII Regnbuen

  Månen: 21 15 84 66
  Solen: 41 85 68 48
  Stjernen: 41 85 67 76
  Kometerne: 29 20 44 49

  Sidst opdateret: 12. november 2023