Gå til hovedindhold

Dit barns kost

Frokostordning i alle afdelinger, enten mad fra eget køkken eller mad leveret udefra? Hvert andet år stemmer forældrene om det.

Kost i Harlev Dagtilbud
 • Læs op

Indhold

  Som udgangspunkt skal alle børn i Aarhus Kommune tilbydes et sundt frokostmåltid i deres afdeling via den kommunale frokostordning. Hvert andet år stemmer alle daginstitutioner i Aarhus Kommune, om de ønsker at være del af den kommunale frokostordning eller ej.

  Dagplejen er ikke omfattet af valget, da børnene i dagplejen allerede har deres egen frokostordning, hvor dagplejeren tilbereder mad til børnene.

  Fra sommeren 2023 og 2 år frem

  Der har været afstemning blandt forældrene i efteråret 2022. Ud fra en flertalsafgørelse er kostordningen bestemt for perioden 1. juli 2023 til d. 30. juni 2025:

  Børnehaven Næshøj
  Frokostmåltid leveret fra en ekstern levererandør + 1 madpakke med hjemmefra

  Børnehuset Pilehaven
  Frokostmåltid fra afdelingens eget køkken + 1 madpakke med hjemmefra

  DII Kompasset
  Frokostmåltid leveret fra eget køkken + 1 madpakke med hjemmefra

  DII Regnbuen
  Frokostmåltid leveret fra en ekstern leverandør + 1 madpakke med hjemmefra

  Vuggestuen Den Grønne Gren
  Frokostmåltid leveret fra en eksterne leverandør + 1 madpakke med hjemmefra

  Svar på spørgsmål om kostvalg

  Frokostordning med servering af varm mad/smør-selv af rugbrødsmadder mv. vil alt andet lige kræve flere ressourcer af personalet end madpakker. Et fælles måltid skal derfor ses som en pædagogisk aktivitet, hvor børnene lærer at spise i fællesskab, smage på nyt og tale om maden, der kan træde i stedet for en anden aktivitet.

  Derudover kan I forældre gøre en forskel ved at melde børnene fra i god tid i forbindelse med ferie og fridage, så afdelingen altid kun bestiller kuverter til de børn, der faktisk kommer den pågældende dag.

  Prisen for frokostordning vil være 543 kr. om måneden, og der betales i 11 måneder om året (juli er betalingsfri).

  I dette beløb er indeholdt betaling for transport samt hjælp til anretning/oprydning i afdelingen. Dette giver et gennemsnitligt rådighedsbeløb på 17 kr. pr. barn pr. måltid.

  Forældre, der er berettiget til friplads- og søskendetilskud, vil automatisk modtage tilskud til frokostordningen.

  I udgangspunktet er der 3 muligheder: madpakker, egenproduktion af mad i afdelingen eller mad der leveres fra en offentlig eller ekstern leverandør. Inden valget afholdes, skal det indskrænkes til 2 valgmuligheder.

  Dagtilbudslederen skal forholde sig til, om egenproduktion er en realistisk mulighed. Hvis et afdelingskøkken er langt fra den standard, som levnedsmiddelstyrelsen kræver, eller hvis børnegrundlaget ikke er stort nok, kan dagtilbudslederen beslutte, at egenproduktion ikke er en mulighed for den pågældende afdeling.

  Af de 2 valgmuligheder vil madpakker altid være den ene. Den anden valgmulighed vil være egenproduktion eller levering af mad udefra, hvor dagtilbudslederen har afgrænset valget.

  Hvis et flertal af forældre i afdeling har valgt levering af mad udefra, kan afdelingen vælge at indgå aftale med en anden kommunal leverandør (fx en skole, plejehjem eller et andet dagtilbud). Alternativt indgår afdelingen i det fælles udbud, som Børn og Unge afholder. 

  Seneste afstemning fandt sted i efteråret 2022 og foregik afdelingsvis.
  Afgørelsen på valget fik virkning fra d. 1.juli 2023 til d.30.juni 2025.

  Forældrene har én stemme pr. barn, og valget foregår digitalt via e-Boks.

  Hvis du undlader at stemme, tæller det automatisk som et JA til frokostordningen. Det er derfor vigtigt, at du tager aktivt stilling og stemmer, så vi får den løsning, som flertallet af forældre reelt ønsker. Også selvom dit barn snart starter i skole, opfordrer vi til, at du bruger din stemme.

  Hvis en afdeling takker ja til eksternt leveret frokostmåltid, kan man vælge at indgå aftale med en anden kommunal leverandør (fx en skole, plejehjem eller et andet dagtilbud).

  Alternativt indgår afdelingen i det fælles udbud, som Børn og Unge afholder.

  Alle leverandører, som byder ind på frokostordningen, er forpligtet til at leve op til en række principper, som er fastsat af Aarhus Kommune. F.eks. er der krav om:

  • At maden minimum er 60% økologisk (i sidste periode leverede udbyderne over 80% økologi)
  • At maden skal være frisk, varieret og æstetisk anrettet (krav om hjemmebagt brød)
  • At der kan varieres mellem varm mad, pålægsfade og lune retter, ligesom det skal være muligt at bestille madpakker, råvarer til bålmad og mad til særlige arrangementer (f.eks. julefrokost)
  • At maden er tilpasset børnenes alder, så små vuggestuebørn ikke får f.eks. rå gulerødder eller rugbrød med hele kerner
  • Der er fastsat kravsspecifikationer til leverandørerne. Herudover kan bestyrelsen i dagtilbuddet fastsætte en række principper, som leverandøren skal leve op til.

  Da udbuddet afholdes efter forældrenes afstemning, kan der ske ændringer i det fremlagte udbudsmateriale. Aarhus Kommune arbejder på at optimere vilkårene fra periode til periode, så der med overvejende sandsynlighed ikke vil ske forringelser.

  Nej. I henhold til EU-retslige regler skal en eksternt leveret frokostordning i udbud. Derudover har Aarhus Kommune besluttet, at det enkelte dagtilbud ikke må udføre eget udbud - men skal indgå i det fælles udbud, som Aarhus Kommune afholder.

  Sidst opdateret: 12. november 2023