Gå til hovedindhold

DII Kompasset

Alle børn skal have en tryg og væredygtig barndom. I Kompasset arbejder vi ud fra et anerkendende børnesyn og går op i vores fælles fremtid med bæredygtig udvikling for øje og giver plads til legen. Dit barn bliver set og værdsat for lige netop dets særlige bidrag i fællesskabet. Vi har fokus på et godt forældresamarbejde, både for at du og dit barn er trygge, og for at vi kan samarbejde om dit barns udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Kompasset er en integreret institution med 52 børn i alderen 0-6 år. I vuggestuegruppen Krabberne er der ca. 14 børn. I børnehaven er der ca. 44 børn fordelt på Søstjernerne og Blæksprutterne. De ældste børn fra børnehaven, indgår i storbørnsgruppen Hvalerne. De laver aktiviteter et par formiddage om ugen.

  Vi er en mangfoldig flok af pædagoger og medhjælpere samt en pædagogisk leder og en køkkenassistent. I perioder kan vi have støttepædagoger, studerende, elever i praktik eller personer i jobtræning. 

  Her i Kompasset brænder vi for at give børnene den bedste start på livet og skabe rammerne for et godt børneliv gennem indholdsrige, udviklende læringsmiljøer og hvor vi stræber efter at være et stærkt læringsfællesskab, som har fokus på hvad udbyttet er for børnene. Vi mener at vi som pædagoger har det vigtigste arbejde i verden. Vi former fremtidens mennesker og det kræver stor ansvarlighed, indsigt i børns udvikling og stærke relationelle og kommunikative kompetencer.

  Kompasset tilbyder et stort og varmt fællesskab, som rummer et godt børneliv. Glade børn leger og lærer bedst, og det har vi øje for gennem alt, hvad vi laver. Vi vil have alle børn med og det er vigtigt at alle børn møder en voksen som tror på dem. Dit barn vil blive mødt af engagerede og nærværende voksne, der har et anerkendende børnesyn. Barnet indgår i et fællesskab, hvor alle oplever, at de bliver set og hørt, både små, som store.

  Det er vigtigt for os, at ny viden kommer til at leve i huset og afspejler sig i vores praksis. Vi prioriterer at være i faglig bevægelse sammen og ønsker at videreudvikle på vores refleksive kultur, hvorigennem vi lader os forbløffe og indtager nye perspektiver. Hverdagen bliver langt sjovere og mere fagligt tilfredsstillende, når vi udvikler os sammen og hele tiden har for øje, at skabe den bedste institution for børn og voksne.

  Vi vægter udviklingen af børn deltagelsesmuligheder højt og søger dette gennem legependulering og en ressourcefokuseret tilgang, hvor vi søger at forstærke og give følgeskab når vi finder det nødvendigt. Vi har derfor et stort fokus på voksenpositionering både når det gælder de planlagte aktiviteter og i forbindelse med børnenes frie og mere ustrukturerede lege.

  Vi vægter forældresamarbejdet højt. Med gensidig tillid og nysgerrighed som bærende kræfter. Vi vil gerne give børnene den bedste start på livet, og det gør vi bedst med et tæt og respektfuldt forældresamarbejde. Dette afspejler sig også i det engagement og den hjælpsomhed forældregruppen udviser for os i huset.

  I Harlev Dagtilbud og særligt her i DII Kompasset gør vi en dyd ud af at skabe læringsrum, der fordrer opfyldelsen af de grundlæggende psykologiske behov. Det gør vi ved at møde børnene i øjenhøjde med deres perspektiver, holdninger, følelser og erfaringer for øje (oplevelsen af autonomi). Vi gør det ved at skabe et stærkt tilhørsforhold til dagtilbuddet ved at have øje for åbningerne ind i børnefællesskaberne og ved at udnytte og trække på de ressourcer, der ligger i mangfoldigheden i og uden for institutionen. Vi gør det med et blik for samskabelse og inddragelse af lokale fællesskaber (oplevelsen af samhørighed). Ikke mindst så arbejder vi på at opfylde børnenes grundlæggende psykologiske behov ved at klæde dem på til fremtiden ud fra et fokus på deres nærmeste udviklingszone. Vi forsøger at rammesætte læringsmiljøerne så udfordringer tilpasses den enkelte i fællesskabet (oplevelsen af kompetence).

  I Kompasset møder dit barn glade, engagerede og tydelige voksne. Vi vægter det enkelte individ højt og ønsker at skabe trygge rammer for det. Vi styrker barnets selvværd og selvtillid, blandt andet ved at udtrykke vores glæde over at være sammen med det, ved at tro på dets formåen og ved at støtte og vejlede barnet, når noget er svært. Hvert enkelt barn skal føle sig anerkendt, værdifuldt og inkluderet i Kompasset. Vi er alle vigtige for fællesskabet.

  Det er vigtigt at barnet indgår i kammeratskabsgrupper, så vi prioriterer at de lærer noget om, hvordan man er sammen med andre. Børnene skal lære, hvordan man behandler sine kammerater og hvordan man løser konflikter.

  Som integreret institution har børn på tværs af alder mulighed for at mødes i ydertimerne, på legepladsen, komme på besøg hos hinanden eller de er sammen, når vi laver temaer på tværs af huset.

  Maddannelse, herunder madmodighed, er et område vi har særligt fokus på, da vi har madproduktion i huset. Det er allerede hos det lille barn, at vi lægger grundstenene til gode, sunde kostvaner. En sund kost har betydning for, at dit barn har energi hele dagen.

  Vi prioriterer at der er tid og ro til at spise alle måltider. Vi deler os op i mindre spisegrupper med faste siddepladser. Når måltidet starter, er vi gerne helt stille, for at komme ned i gear. Vi snakker lidt om maden, og hvad børnene ellers bringer i spil af emner. Vi øver også det at lytte til hinanden og vente på tur.

  Sådan ser her ud

  Kompasset ligger i den vestlige kant af Harlev, lige på grænsen til de åbne marker mod vest. Huset er bygget i 1998.

  Kompasset er et hus med mange vinkler og kringelkroge. Der er et centralt fællesrum, forbundet med køkkenet. I fællesrummet samles vi alle i ydertimerne, det er også her, der foregår fællessamlinger. I køkkenet er der egenproduktion af fælles frokost. Disken ud mod fællesrummet er bygget sådan, at børn kan nå op til køkkenbordet og deltage i madlavningen.

  I den nordlige del af huset holder vuggestuen til, på stuen der hedder Krabberne. De har et stort rum og et mindre rum i tilknytning hertil.

  I den sydlige del holder børnehavens Søstjerner og Blæksprutter til. Hvalerne har deres eget rum. Vi bestræber os på at indrette huset efter børnegruppernes behov, og du vil derfor opleve et hus i forandring.

  Legearealerne udenfor er indrettet som naturlegeplads. På vuggestuens legeplads, kan man f.eks. lege med sand, køre på scooter og klatre. Børnehavens legeplads tilgodeser også de større børns behov for udfoldelse. Der er bl.a. en bakke med rutsjebane, en grisesti, hvor man kan lege med mudder, en bålplads, højbede til dyrkning, og krat hvor man kan fordybe sig i mindre lege.

  Når vi tager på ture i nærområdet, er det til skoven, Byparken, legepladsen, multibanen, eller biblioteket. Det sker også, at vi besøger de andre afdelinger i dagtilbuddet og er sammen på deres legeplads.

  Forrige Næste

  Læs mere om DII Kompasset

  Dagens aktiviteter

  Kl. 6.30: Kompasset åbner indenfor/udenfor, og de første børn ankommer. Personalet etablerer dagens første legeområder. En fast voksen vinker med børnene.

  Kl. 9.00: Vi holder samling stuevis. I samlingerne taler vi om hvem der er her, og hvem der er væk. Vi taler om de oplevelser og emner, der optager os lige her og nu, vi synger, fortæller historier, og til slut spiser børnene deres formiddagsmad. Efter samling laver vi vi planlagte aktiviteter i mindre grupper. Det kan fx være at vi har gang i gymnastiksalen med teater, dans og drama, mens andre bygger og konstruerer. Vi prioriterer at være på tværs af stuerne i huset og vi prioriterer at tage på tur ud af huset.

  Kl. 10.45: Frokost på stuerne. Vi vasker hænder, hjælpes ad med at gøre bordene klar og gør klar til frokost. Vi sidder i mindre spisegrupper og har faste siddepladser. Det skal være roligt og hyggeligt at spise sin mad, og samtidig er der mulighed for gode dialoger ved bordet.

  Kl. 11.30: I vuggestuen leger vi på stuen. Efterhånden bliver børnene skiftet og puttet i krybber, i soverummet.

  I børnehaven er der enkelte børn der har brug for at hvile sig på madrasser inden på stuen. Alle andre leger på legepladsen. De store vuggestuebørn, som ikke længere sover til middag, er med på legepladsen sammen med børnehavebørnene.

  Kl. 14.00: Efterhånden som børnene i vuggestuen er vågnet, bliver de skiftet og er klar til at spise eftermiddagsmadpakken på deres stue.

  I børnehaven spiser de løbende deres eftermiddagsmadpakke i spisecafe. Er nogle midt i en god leg, så kan spisetiden passes ind efter det. Der er en voksen som har styr på, at alle børn får spist. Efter spisning er der leg og aktiviteter.

  Kl. 15.45: Vi samles ude - eller inde på en af stuerne.

  Kl. 17.00: De sidste børn er hentet, og den sidste pædagog lukker afdelingen.

  Om mandagen og fredagen lukker vi kl. 16.30.

  Ugens aktiviteter

  I løbet af ugen tilrettelægger vi lege og aktiviteter, der omhandler alle 6 læreplanstemaer: Personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab.

  • Et par formiddage om ugen mødes Hvalerne til skoleforberedende aktiviteter
  • Hver stue har en fast ugentlig dag, de tager på tur.
  • Hver fredag holder vi fællessamling for alle, med lege og sange, der knytter sig til årstiden. 

  Årets traditioner

  • Faste traditioner. I DII Kompasset fejrer vi fastelavn (februar), påske (marts/april), forældrearbejdsdag (april), bedsteforældredag (maj), Kompassets fødselsdag (juni), afslutning for storbørnsgruppen (juni), forældremøde + valg til forældrerådet (august), jul (november/december). Vi har også emneuger fordelt ud over året.
  • Indimellem står forældrerådet for at arrangere forældrekaffe og fællesspisning. De yder også praktisk hjælp ved større arrangementer.
  • Barnets fødselsdag. I Kompasset fejrer vi barnets fødselsdag med børnene på stuen, hvor fødselsdagsbarnet er i centrum. Vi spiser noget lækkert som fødselsdagsbarnet har medbragt. 

  I Kompasset er vi optaget af børns sundhed. Både af at børnene får alsidige fysiske udfordringer, men også af at børnene bliver bevidste om sund kost og får et naturligt og afslappet forhold til mad.

  I Kompasset får børnene en frokost, der er produceret i eget køkken. Vi er opsatte på, at kostordningen skal være bæredygtig, og at vi kan bruge det til, at børnene kan deltage i produktionen af råvarer og mad og samtidig sanse maden. De vil blive præsenteret for en bred vifte af retter, og som fælles frokostmåltider, hvor alle får det samme at spise.

  Alle børn medbringer 2 madpakke med groft brød, frugt og grønt. Vi er i personalegruppen og forældrerådet enige om, at det er forældrenes ansvar at sørge for, at de medbragte madpakker er nærende og sunde.

  En god stemning ved måltiderne

  I Kompasset vægter vi, at rammerne omkring måltidet skal være hyggelige, og at de er læringsrum for social udvikling, men også en pause til kroppen; en rolig stund. Som udgangspunkt har vi den holdning, at børnene må spise de ting, der er med i madpakken. Madpakken skal være nem for dit barn at håndtere selv.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om kost og måltider i Harlev Dagtilbud

   

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  For at give dit barn den bedste start og opvækstbetingelser, har vi fokus på det gode forældresamarbejde.

  Det tætte samarbejde

  Det er vigtigt for os, at have en tæt kontakt til dig som forælder. Vi sætter f.eks. pris på, at du fortæller os om dit barns søvn og start på dagen, når du afleverer om morgenen. Det kan også have stor betydning for dit barn, at moster er gravid, og at bamsen er blevet væk. Hvis vi har en viden om det, kan vi bedre møde barnet i dets oplevelse af verden. De dage der er tiden til det, vil vi også gerne fortælle, hvordan dagen er gået, når du henter dit barn.

  Det ikke er alt, der kan tales om i garderoben - enten pga indhold eller behov for at vi er nærværende ved børnegruppen. Derfor er du altid velkommen til at ringe/skrive på aula, her kan vi aftale at holde et møde, så vi kan tale uforstyrret.

  Du vil kunne følge med i dagligdagen på Aula, hvor vi deler billeder, aktivitetsplaner og andre informationer. Det er vigtigt, at du orienterer dig på Aula, så du er opdateret på information og beskeder fra os. Det er også her, du skal give besked om ferie, fridage og sygdom.

  Fastlagte samtaler

  De faste samtaler er 3 måneder efter opstart i institutionen, inden overgangen til børnehave og en samtale inden overgangen fra børnehave til skole. Om efteråret - når dit barn er ca. 5 år - holder vi forældremøde om overgangen mellem børnehave og skole.

  Derudover holder vi samtaler, når der er behov for det. Vi kan enten mødes fysisk eller afholde samtalen online.

  Den gode start

  Du er velkommen til at kontakte den pædagogisk leder, hvis du ønsker en rundvisning eller har spørgsmål i forbindelse med, at du skal vælge institutionsplads til dit barn. 

  Når du har fået plads til dit barn, får du en mail fra Kompasset med kontaktoplysninger. Kontakt afdelingen og aftal et besøg inden startdatoen. 

  Det er vores erfaring, at børn har brug for en indkøring på 1-2 uger, men der kan også være store forskelle på børn og forældre. Vi vil gerne lave en indkøring, der passer til dit barn - i samarbejde med dig.

  Den interne overgangen fra vores vuggestue til børnehave kører ofte af sig selv. Barnet kender huset, og vi sørger for at komme på besøg i børnehaven mange gange i ugerne op til skiftet. Når dit barn skifter til børnehaven, ønsker vi, at du deltager sammen med dit barn hele den første dag.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd og bestyrelse har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Læs mere om forældresamarbejde, forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet.

  I Kompasset gør vi meget ud af, at du skal være tryg ved at aflevere dit barn. Som voksne er vi fokuserede på at møde dit barn, hvor det er. Vi ved at børn har forskelligt udgangspunkt og udvikler sig forskelligt, derfor ser vi på dit barns nærmeste udviklingszone, og dét dit barn er optaget af.

  Udvikling

  Leg er vigtig, fordi legen understøtter dit barns udvikling. Derfor giver vi plads til legen og bruger den som et pædagogisk værktøj. Vi understøtter lege, ved som voksne at gå med i legen og fx skabe handling, sætte sprog på legen eller ved at sørge for, at alle har en betydningsfuld rolle. 

  Vi støtter alle børn i at blive selvhjulpne. Det er vigtigt, at barnet kan mærke sine egne behov, og at det lærer at tage vare på sig, f.eks. når det er sultent, eller skal tage tøj af og på. Vi støtter også barnet i at turde sige til og fra over for hinanden.

  Det sidste år inden skolestart, går barnet i storbørnsgruppen, de mødes en eller flere formiddage om ugen. Vi løser opgaver, besøger skolen og samtidig øver vi selvhjulpenhed, at børnene kan skabe nye relationer, udsætte egne behov og vente på tur. I storbørnsgruppen arbejde vi også med Fri for Mobberi-aktiviteter.

  Er du eller vi bekymrede for dit barns trivsel og udvikling, kan vi afholde et ekstra møde om dit barn. Hvis vi oplever, at der er brug for mere specialiseret viden, så er det muligt at drøfte dit barn på et trivselsmøde med deltagelse af forældre, dagtilbud, tale-hørekonsulent og psykolog.

  Du kan læse mere om, hvilke pædagogiske mål vi har i dagtilbuddet. Vi har også en Pædagogisk Læreplan for Harlev Dagtilbud, der er vores arbejdsplan for, hvordan vi sikrer alle børn læring, trivsel, udvikling og dannelse.

  Dit barns udvikling og trivsel

  4 børn leger i fællesrummet
  Harlev Dagtilbud

  DII Kompasset

  Pædagogisk leder 

  Clara Josefine Christensen

  DII Kompasset

  Telefon: 29 20 41 34

  E-mail: jclj@aarhus.dk

  Stuerne i DII Kompasset

  Krabberne: 41 85 69 75
  Blæksprutterne: 25 53 44 35
  Søstjernerne: 61 92 34 87

  Sidst opdateret: 1. maj 2024