Gå til hovedindhold

Børnehaven Næshøj

Barndommen har værdi i sig selv. Derfor vil vi skabe en dagligdag, hvor alle børn føler sig set, hørt og forstået, og hvor alle udvikler sig til glade og robuste børn, der er klar til at møde livet. Med små legegrupper hjælper vi børnene til at få øje på hinanden og udvikle deres legekompetencer.

spisning i Børnehaven Næshøj
 • Læs op

Indhold

  I Børnehaven Næshøj har vi 60 børn fordelt på 3 stuer - Girafstuen, Løvestuen og Elefantstuen. Vi er en blandet personalegruppe som består af pædagogisk leder, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i alle aldre. 

  I børnehaven er vi af den overbevisning, at børn altid gør det bedste de kan, ud fra de forudsætninger de har. Derfor har vi i et fokus på at rette vores blik på det vi gerne vil se mere af, altså ALT det gode børnene gør. Det betyder i det daglige at vi bestræber os på at lade være med at italesætte det som, vi ikke ønsker de gør, men i stedet anerkender og roser det vi ønsker at se.

  Det er vigtigt for os, at alle børn i vores børnehave mødes af nærværende og engagerede voksne. At blive mødt og set for den man er, er udgangspunkt for trivsel, dannelse og læring hos barnet. Vi bestræber os på altid at tage udgangspunkt i barnets perspektiv både så barnet mødes af passende udfordringer, men også i indretningen af vores daglige rutiner og aktiviteter. 

  Gennem legen, øver børnene sig på livet, og det er i legen, de kan bearbejde og afprøve alle de oplevelser og sanseindtryk, de tilegner sig. Derudover er det i leg, at børnene får styrket deres gode relationer til hinanden. Derfor arbejder vi i børnehaven med små legegrupper, både på stuerne og på tværs af huset, for at styrke fællesskabet og støtte børnene i at få øje på hinanden. I børnenes sidste år i børnehaven etableres storbørnsgruppe af alle de kommende skolestartere. Her laves aktiviteter på tværs af stuerne flere gange om ugen, for at styrke relationerne iblandt børnene op til skolestart.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  I sommerhalvåret tilbringer vi det meste af dagen på vores dejlige legeplads, hvor vi i vinterhalvåret er mere indendørs. Dog er vi altid ude minimum 2 timer dagligt.

  Dagens rytme

  Kl. 6.30: Børnehaven Næshøj åbner, og de første børn ankommer. Vi er samlet på en stue og har en stille start på dagen. 

  Kl. 7.00: Vi deler os op og leger på stuerne. Forældre er velkomne inde på stuerne om morgenen. Her kan man både hilse på de andre børn og overbringe vigtig information om sit barn til stuens personale.

  Kl. 9.30: På stuerne laver vi aktiviteter for mindre grupper af 5-6 børn. Som eksempel kan der være en gruppe, der laver en kreativ aktivitet, en anden gruppe der leger udenfor, og en gruppe, der er på stuen og leger i mindre grupper.

  Kl. 11.00: Der er samling på stuerne, hvor vi kan snakke om hvilken årstid, måned og ugedag det er. Vi taler om de oplevelser og emner, der optager os lige her og nu. Vi synger sange, fortæller historier, spiller teater og leger.

  Kl. 11.30: Så er det tid til frokost på stuerne. Vi vasker hænder og hjælpes ad med at få bordene klar og hente madpakker og drikkedunke. Vi sidder i mindre spisegrupper. Det skal være roligt og hyggeligt at spise sin mad, og samtidig er der mulighed for gode dialoger ved bordet.

  Kl. 12.00: Nogle børn har brug for at hvile sig på madrasser inde på stuen eller holde en stille pause. Alle andre leger ude på legepladsen. Ofte leger børnene i mindre grupper, det kan også være, at en større gruppe samles til en voksenstyret aktivitet.

  Kl. 14.00: Cafeen åbner på en af stuerne og børnenes eftermiddagsmadpakke spises i hold indtil ca. kl. 15:30. Er nogle midt i en god leg, så kan spisetiden passes ind efter det. Der er en voksen, som har styr på, at alle børn får spist. 

  Kl. 16.00: Vi samles ude eller inde. Vi ønsker at forældre ikke går ind på stuerne om eftermiddagen, da de fleste børn her er trætte og nemt forstyrres i de aktiviteter der er.

  Kl. 17.00: De sidste børn er hentet, og den sidste pædagog lukker børnehaven. Mandag og fredag lukker vi kl. 16.30.

  Aktivitetsplan for ugen

  Alle stuer tager udgangspunkt i nedenstående ugeplan, men melder ud på Aula, hvilke konkrete aktiviteter de har i næstkommende uge.

  • Mandag - er alle børn på legepladsen
  • Tirsdag - stuedag, legegrupper og storbørnsgruppe 
  • Onsdag - stuedag, legegrupper og storbørnsgruppe 
  • Torsdag - stuedag, legegrupper og storbørnsgruppe   
  • Fredag - fælles samling med eventyr/musik/hatteteater                                                                                                                                       

  Årets traditioner i børnehaven

  • Fastelavn (februar)
  • Påske (marts/april)
  • Blomstens dag (maj)
  • Familiedag (maj)
  • Afslutning for storbørnsgruppen (juni)
  • Skt. Hans - båldag (juni
  • Forældrestuemøde + valg til forældrerådet (august)
  • Jul: nisserne flytter ind, Lucia, børnejulefrokost (december)

  Over året har vi temauger med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer: Social udvikling, Kommunikation og sprog, Alsidig personlig udvikling, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab. 

  Barnets fødselsdag

  I børnehaven fejrer vi barnets fødselsdag på stuen. Her bliver dækket fint op med dug, der bliver sunget fødselsdagssang og barnet får en lille gave. Man må gerne dele en lille kage ud eller noget andet lækkert, dog frabeder vi os slik. Forældre til fødselaren er meget velkomne til at deltage i fødselsdagsfejringen i børnehaven.

  Det er allerede hos det lille barn, at vi lægger grundstenen til gode, sunde kostvaner. En sund kost har betydning for, at dit barn har energi til hele dagen.

  Madpakker/fælles frokost

  Dit barn skal have 1 madpakker med hver dag til eftermiddagsmad.

  Vi har fælles frokostordning, der bliver leveret af en ekstern leverandør. Vi får serveret rugbrød med varieret pålæg tre gange om ugen og en varm ret to gange om ugen.

  Se menuen hos Frk. Laura

  Måltidet

  Vi prioriterer, at der er tid og ro til at spise alle måltider i børnehaven. Vi deler os op i mindre spisegrupper med faste siddepladser. Ved måltidet har vi det hyggeligt, vi snakker om maden, og hvad børnene ellers bringer i spil af emner. Vi øver også det at lytte til hinanden og vente på tur. Dit barn får vand til måltiderne. 

  Både før og efter spisning har vi fokus på, at det enkelte barn er med til at hjælpe med borddækning, anretning og oprydning.

  Det er vigtigt, at dit barn selv kan åbne og spise alle dele af sin madpakke og selv åbne sin drikkedunk.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. 

  Læs mere om kost og afstemning

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  For på give dit barn den bedste start og opvækstbetingelser, har vi fokus på det gode forældresamarbejde.

  Det tætte samarbejde

  Det er vigtigt for OS, at have en tæt daglig kontakt med jer som forælder. Vi sætter f.eks. pris på, på du fortæller os om dit barns søvn og start på dagen, når du afleverer om morgenen. Det kan også have stor betydning for dit barn, at moster er gravid, og at bamsen er blevet væk. Hvis vi har en viden om det, kan vi bedre barnet møde i dets oplevelse af verden. Vi vil også gerne fortælle, hvordan dagen er gået, når du henter dit barn.

  Vi har forståelse for, på det ikke er alt, der kan tales om i garderoben og derfor er du altid velkommen til på ringe, eller vi kan aftale at holde et møde, så vi kan tale uforstyrret.

  Du vil kunne følge med i dagligdagen på Aula, hvor vi deler billeder, aktivitetsplaner og informationer. Det er vigtigt, at du orienterer dig på Aula, så du er opdateret på information og beskeder fra os. Det er også her, du skal give besked om ferie, fridage og sygdom.

  Fastlagte samtaler

  I Næshøj har vi en samtale i forbindelse med, på dit barn starter i børnehaven. Herefter har vi en opstartssamtale efter ca. 3 mdr. og en samtale om dit barns trivsel og udvikling i november inden skolestart.

  Desuden holder vi samtaler, når der er behov for det.

  Den gode start

  Du er velkommen til på kontakte den pædagogisk leder, hvis du har spørgsmål i forbindelse med at vælge børnehave til dit barn. 

  Når du har fået plads til dit barn, får du en SMS fra den pædagogiske leder. Her får børnehaven din mail, så I kan få oplysninger om hvilken stue, dit barn skal gå på og forslag til hvordan, vi giver barnet en god start. Kontakt afdelingen og aftal et besøg inden startdatoen.

  Det er vores erfaring, på børn har brug for en indkøring på ca. 1 uge, men der kan også være forskel på børn. Dit barn skal helst starte med at have korte gode oplevelser i børnehaven, og så kan vi gøre dagene længere. Snak med os om forventningerne til dit barns start, så laver vi en god plan sammen.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd og bestyrelse har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Læs mere om forældresamarbejde, forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet.

  Dit barns tid i Børnehaven Næshøj skal være 3 gode år, hvor dit barn bliver mødt af omsorgsfulde og glade voksne, og hvor barnet oplever sig selv og sin familie som værdifuld. Dit barns pædagoger har fokus på, at skabe legerelationer for alle børn, og samtidig planlægger de aktiviteter efter, at dit barn udvikler sig alsidigt.

  Udvikling

  Vi tror på, at legen er en måde, hvorpå børn øver sig til livet. I legen kan dit barn bearbejde og afprøve alle de oplevelser og sanseindtryk, det tilegner sig. Derfor gør vi meget ud af at understøtte legegrupperne, så de fungerer godt. 

  Vi støtter alle børn i at blive selvhjulpne. Det er vigtigt, at barnet kan mærke sine egne behov, og at det lærer at tage vare på sig, f.eks. når det er sultent, eller skal tage tøj af og på. Vi støtter også barnet i at turde sige til og fra over for hinanden.

  Det sidste år inden skolestart, går barnet i storbørnsgruppen, der mødes nogle formiddage om ugen. Vi løser opgaver, besøger skolen og samtidig øver vi selvhjulpenhed, at børnene kan skabe nye relationer, udsætte egne behov og vente på tur.

  Er du eller vi bekymrede for dit barns trivsel og udvikling, kan vi afholde et ekstra møde om dit barn. Hvis vi oplever, at der er brug for mere specialiseret viden, så er det muligt at drøfte dit barn på et Trivselsmøde med deltagelse af forældre, dagtilbud, tale-hørekonsulent og psykolog.

  Du kan læse mere om, hvilke pædagogiske mål vi har i dagtilbuddet. Vi har også en Pædagogisk Læreplan for Harlev Dagtilbud, der er vores arbejdsplan for, hvordan vi sikrer alle børn læring, trivsel, udvikling og dannelse. 

  Dit barns udvikling og trivsel

  2 børn og en voksen laver mad på bål

  Børnehaven Næshøj

  Sydbakken 6, 8462 Harlev

  Telefon: 21 30 18 76

  Pædagogisk leder

  Michelle Bianca Borja Yde

  Børnehaven Næshøj

  Telefon: 20378763

  E-mail: ybm@aarhus.dk

  Stuerne i Børnehaven Næshøj

  Elefantstuen: 21 15 83 92
  Løvestuen: 21 15 83 93
  Girafstuen: 21 15 83 94

  Sydbakken 6, 8462 Harlev

  Sidst opdateret: 1. juli 2024