Gå til hovedindhold

Dagplejen Harlev

I Dagplejen møder dit barn hver dag den samme voksen. Det får omsorg, nærhed og tryghed i et hjemligt miljø og indgår i en lille børnegruppe. Det betyder at Dagplejeren får et godt og nært forhold dit barn og dermed et godt afsæt til at se, hvordan dit barn bedst støttes i sin udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Dagplejen i Harlev består af 13 dagplejere og en pædagogisk leder. Hver dagplejer bruger en del af sit hjem som pasningstilbud og læringsmiljø for 4 børn.

  Dagplejen er kendetegnende ved et hjemligt og nært miljø, hvor barnet er sammen med en lille børnegruppe og en gennemgående voksen hele dagen. Dagplejeren passer 4 børn, men kan indimellem have et gæstebarn fra en kollega. Det betyder, at dagplejeren får et godt kendskab til dit barn og kan træde til med trøst, støtte eller vejledning efter behov.

  Det er dagplejerens opgave at skabe trygge og udviklende rammer for børnene, så de alle trives og udvikler sig bedst muligt. Der er meget at lære, når man er lille i en stor verden. I dagplejen ønsker vi, sammen med jer forældre, at give hvert enkelt barn den bedste forudsætning for at kunne agere i verden.

  Vi arbejder ud fra den styrkede læreplan. Vi gør os umage med at skabe nogle spændende, udfordrende og indbydende læringsmiljøer tilpasset den lille børnegruppe. Vores arbejde har afsæt i de 6 læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, samt Kultur, æstetik og fællesskab. Måden vi arbejder med læreplanen på tager primært udgangspunkt  i legen, som læringsrum. Det f.eks. sige at vi i dagligdagen er nysgerrige på, hvad barnet er optaget af lige nu og lader det være udgangspunktet for læring. Når vi planlægger aktiviteter, gør vi det med et blik for barnets perspektiv for dermed at skabe det bedste læringsmiljø for barnet. 

  Du kan læse mere om, hvilke pædagogiske mål vi har i dagtilbuddet i den Pædagogisk Læreplan for Harlev Dagtilbud.

  I dagplejen lægger vi vægt på at børnene får et kendskab til kultur og traditioner. Det betyder at vi følger vi årets traditioner som fødselsdage, fastelavn, påske, halloween, lucia og jul. Ofte går forberedelserne i gang i ugerne op til. Det kan f.eks. være der øves julesange, læses bøger, bages eller andet, der relaterer sig til traditionen, for på den måde at skabe kendskab, genkendelse og bedre deltagelsesmuligheder for barnet.

  Årets gang i naturen følger vi også på nærmeste hold i dagplejen. Her laver vi aktiviteter, der relaterer sig til de forskellige årstider.

  Vi bruger Harlevs forskellige muligheder og tager på tur til biblioteket, legepladser, park og skov. Dagplejens christianiacykler bruger vi til at komme på ture til nær og fjern. Nogle har f.eks. været på tur til Naturcenter Sølyst i Brabrand og Den Gamle By.

  Hver mandag mødes alle i Multihallen i Harlev.

  Pædagogisk sparring og tilsyn

  Den pædagogiske leder fører både pædagogiske og sikkerhedsmæssige tilsyn i dagplejehjemmene flere gange årligt. Det betyder, at dagplejerne aldrig står alene med overvejelser og pædagogiske spørgsmål om dit barn eller det pædagogiske arbejde som helhed. Du er som forældre altid velkommen til at henvende dig til dagplejen eller den pædagogiske leder, hvis du har spørgsmål vedr. dit barn. Vi vil også tage dig med på råd omkring forhold, der angår dit barn i dagplejen.

  Alle dagplejere har inden de starter som dagplejer, taget et grundkursus, hvor de har lært om pædagogik, kommunikation og forældresamarbejde. De har også et kursus i førstehjælp, der opfriskes jævnligt.

  Mad og måltider

  Det er allerede hos det lille barn, at vi lægger grundstenene til gode, sunde kostvaner. I dagplejen lægger vi vægt på, at måltiderne foregår i en varm og hyggelig atmosfære. Vi vil gerne støtte børnene i at være aktive, nysgerrige og undersøgende og i at turde udfordre deres sanser. Vi vil gerne medvirke til, at børnene får et sundt og naturligt forhold til mad, og samtidig lærer de sociale værdier og spilleregler, der knytter sig til måltidet. I Dagplejen bruger i måltidet som et vigtigt pædagogisk læringsrum. Det betyder, at vi støtter og guider barnet til at være aktivt deltagende i alle delene omkring måltidet lige fra borddækning, spisning, måltidets sociale aspekter og afrydning. Vi kan mærke at børnene oplever stolthed over egen mestring og f.eks. "vokser en meter", når de selv kan gå hen med tallerkenen til rullebordet i legestuen. 

  I dagplejen er der fuldkostordning. Alle børn får serveret en sund og alsidig kost med frugt og grønt. Vi har ikke en decideret nul sukker-politik, men er dog meget opmærksomme på at maden, der serveres, er sund, varieret og følger årstiderne samt kun indeholder sukker ved særlige lejligheder. Kiks, saftevand og lignende indgår ikke i den daglige kost.

  Der er sket en fejl, der er sendt en besked til support: ncText

  Læs mere om Dagplejen Harlev

  Jeg hedder Anne Sofie Dahl og har været dagplejer siden 2019. Jeg bor i den sydlige del af Harlev sammen med min mand. Vi har 3 børn, der alle er hjemmeboende. Vi har en dværghamster i den private del af vores hjem og 2 kaniner i haven.

  Siden januar 2021 har jeg haft fælles dagpleje med Tove, i mit hjem i den sydlige del af Harlev. Vi har 4 dagplejebørn hver. I det daglige har vi et fleksibelt samarbejde. Børnene er en del af et lidt større fællesskab, med flere muligheder for relationer og leg. Der er også tidspunkter i løbet af dagen, hvor vi deler os op, for at tilgodese børnenes forskellige behov.

  Dagplejen er i en tilbygning til mit hus. Der er flere rum, som er indrettet til leg. Et af rummene er et legeværelse, der f.eks. kan bruges til samling og gymnastik. Vi har også et rum til spisning og kreative aktiviteter. 

  Vi har et stort udeareal, hvor børnene kan lege.  En del af haven er naturgrund, med bålplads, shelter, "skov" og en lille bakke med en svævebane. 

  Vi tager ofte på tur i nærområdet på gå-ben, eller vi kører afsted med børnene i vores ladcykler til sø, skov eller Aarhus C.

  En dag om ugen er vi i dagplejens legestue.

  Jeg lægger vægt på

  I dagplejen skal der være plads til livsglæde og begejstring. Det er vigtigt for mig at knytte en tæt relation til børnene, og at støtte dem hver især i deres personlige udvikling. I hverdagen tilgodeser jeg det enkelte barns behov. Jeg kan særlig godt lide udelivet med børn, at tænde bål og spise ude. Jeg lægger også vægt på de kreative aktiviteter.

  En dag i dagplejen

  Morgen: Vi modtager børnene. Vi spiser morgenmad og leger.

  Formiddag: Vi får lidt formiddagsmad. Senere holder vi samling, med sange og snak om vejret, og det vi skal i dag. Så laver vi en aktivitet, måske er vi sammen 2 voksne og 8 børn på tur. Det kan også være, at vi deler os op, så de store f.eks. laver noget kreativt, og de små har en motorisk aktivitet.

  Midt på dagen: Vi spiser frokost sammen. Det er enten en varm ret eller rugbrød med forskelligt pålæg. Efter frokost gør vi klar til en middagslur.

  Eftermiddag: Når børnene er vågnet, spiser vi frugt. Herefter er der plads til leg, indtil børnene bliver hentet.

  Kurser

  Børns tidlige Sprog (2019)

  Til dagplejens personalemøder og dagtilbuddets årlige personaledag tager vi relevante emner op, f.eks. vedr. pædagogisk læreplan, læreplanstemaer og forældresamarbejde.

  Åbningstider

  Kl. 6.30 - 16.15 - mandag til torsdag
  Kl. 6.30 - 15.30 - fredag

  Jeg hedder Marianne Krongaard og har to voksne børn og et barnebarn. Jeg bor centralt i Harlev i en seniorbolig med en lille legehave. Hos mig er dagplejen i entreen, køkken, stue og legeværelse.

  Jeg har arbejdet som dagplejer siden 1996, og i 2022 startede jeg som dagplejer i Harlev efter 6 år som vikardagplejer i gæstehus.

  Jeg lægger vægt på

  At give alle børnene en god og tryg dag, hvor der er plads til alle børns forskelligheder i rolige omgivelser. Vi går ofte på tur til legepladser, i skoven eller på besøg hos de andre dagplejere eller daginstitutioner i Harlev. En dag om ugen er vi i legestuen og en anden dag i multihallen.

  At børnene er selvhjulpne og får succes med at kunne gøre tingene selv. Jeg lægger vægt på at arbejde ud fra de seks læreplanstemaer og bruger ofte dialogisk læsning i mit arbejde med børnene.

  En dag i dagplejen

  Morgen: Jeg tager imod børnene, vi leger.

  Formiddag: Vi får lidt formiddagsmad og holder en lille samling. Så går vi ud for at lege i haven, tager på tur eller hygger hjemme.

  Midt på dagen: Vi spiser frokost sammen. Det er enten en varm ret eller rugbrød med forskelligt pålæg. Efter maden gør vi klar til en middagslur.

  Eftermiddag: Når børnene er vågnet, spiser vi eftermiddagsmad. Herefter er der plads til leg, indtil børnene bliver hentet.

  Kurser

  Børns leg (1999)

  Børns kompetenceudvikling (2001)

  Samle spor (2005)

  For tidligt fødte børn (2009)

  Leg med sprog, med dialogisk læsning (2013)

  Grønne spirer (2013)

  Krop og bevægelse (2017)

  Til dagplejens personalemøder og dagtilbuddets årlige personaledag tager vi relevante emner op, f.eks. vedr. pædagogisk læreplan, læreplanstemaer og forældresamarbejde.

  Åbningstider

  Kl. 6.45 - 16.30 - mandag til torsdag
  Kl. 6.45 - 15.45 - fredag

  Jeg hedder Katja Svanhede og har været dagplejer siden 2004. Jeg bor i den nordlige del af Harlev sammen med min mand. Vores 3 voksne børn er flyttet hjemmefra.

  Hos mig er dagplejen i køkken, bryggers, gangen og i et værelse indrettet til leg. 

  I haven er der mulighed for at lege og gynge. Vi tager ofte på ture om formiddagen til den nærliggende legeplads, multibanen eller skoven. Det sker også, at vi låner dagplejens christianiacykel og kommer længere afsted på tur.

  En dag om ugen er vi i dagplejens legestue.

  Jeg lægger vægt på

  Jeg brænder for kerneopgaven, at udvikle børn til selvstændige individer gennem leg og læring. I hverdagen går jeg op i, at børnene bliver selvhjulpne. Som små hjælper de til, og når de får succeser og kan selv, booster det deres selvværd. Vi tager meget ud på tur og opsøger de motoriske udfordringer som den ujævne skovbund, bakker og krat, hvor børn skal bruge deres sanser og balance.

  Børnenes sprog stimulerer jeg ved at læse for dem og have dialoger om alt, hvad vi ser og gør. Ved at bruge et nuanceret sprog, får børnene et stort ordforråd.

  En dag i dagplejen

  Morgen: Jeg modtager børnene, vi leger stille og roligt. Vi læser, tegner, synger, og holder samling og snakker om, hvad vi skal i dag.

  Formiddag: Vi får lidt formiddagsmad og tager på tur, eller går ud for at lege i haven.

  Midt på dagen: Vi spiser frokost sammen. Det er enten en varm ret eller rugbrød med forskelligt pålæg. Jeg forsøger at styrke børnenes nysgerrighed til at smage nyt. Efter frokost gør vi klar til en middagslur.

  Eftermiddag: Når børnene er vågnet, får de tilbudt frugt. Ved 15-tiden plejer vi at rydde op og gå ud at lege, indtil alle er hentet.

  Kurser

  Børns tidlige Sprog (2019)
  Motorikassistent (2018)
  Efteruddannelse som motorikvejleder (2015)

  Til dagplejens personalemøder og dagtilbuddets årlige personaledag tager vi relevante emner op, f.eks. vedr. pædagogisk læreplan, læreplanstemaer og forældresamarbejde.

  Åbningstider

  Kl. 6.30 - 16.15 - mandag til torsdag
  Kl. 6.30 - 15.30 - fredag

  Jeg hedder Lotte Ørbech Bruus, er uddannet pædagog siden 1999, og har været dagplejer siden 2019. Jeg bor centralt i Harlev sammen med min mand og vores 3 børn.

  Hos mig er dagplejen i køkken-alrummet, og i en indhegnet have med mange muligheder for leg. Jeg benytter meget de lokale faciliteter som multibanen, skoven, naturområder og forskellige legepladser, enten går vi rundt eller benytter os af dagplejens ladcykler.

  En dag om ugen er vi i dagplejens legestue.

  Jeg lægger vægt på

  • at skabe en tryg og rolig hverdag, med en genkendelig struktur i hjemlige og rolige omgivelser.
  • at være ude hver dag i al slags vejr.
  • at skabe et godt forældresamarbejde med en åben dialog.
  • at lykkes med at give børnene en god tryg start.

  En dag i dagplejen

  Morgen: Jeg modtager børn, og tilbyder morgenmad indtil kl. ca. 7.30

  Formiddag: Vi spiser frugt og brød, derefter laver vi kreative eller motoriske udfordringer som passer børnegruppen - inde som ude og i al slags vejr. De børn, der sover 2 lure, bliver puttet.

  Frokost: Vi spiser frokost ved 11-tiden, hvor jeg primært tilbyder rugbrød med varieret pålæg og grønt. Indimellem servere jeg et varmt måltid.

  Eftermiddag: Børnene kommer op, efterhånden som de vågner, og der tilbydes eftermiddagsmad bestående af brød, frugt og vand.

  Kurser

  Fagligt fyrtårn (2021)

  Til dagplejens personalemøder og dagtilbuddets årlige personaledag tager vi relevante emner op, f.eks. vedr. pædagogisk læreplan, læreplanstemaer og forældresamarbejde.

  Åbningstider

  Kl. 6.45 - 16.30 - mandag til torsdag
  Kl. 6.45 - 15.45 - fredag

  Jeg hedder Mette Degn og har været dagplejer siden 2012. Jeg bor centralt i Harlev sammen med min kæreste. Jeg har 2 voksne børn der er flyttet hjemmefra og en bonus datter, der er her hver anden weekend. Derudover har jeg en lille allergivenlig hund, der opholder sig andre steder i huset, end der hvor jeg er med dagplejebørnene.

  Hos mig er dagplejen i bryggers, køkken-alrum, stue og legeværelse. Haven bruger vi til forskellig slags leg efter hvad børnene er optaget af.

  Jeg elsker udelivet, og bruger gerne naturen til at styrke børnenes motorik og indsamle ting, som kan bruges kreativt. Vi benytter os også af alle de aktiviteter, som lokalmiljøet i Harlev byder på. Når børnegruppen er til det, tager jeg gerne på ture med på dagplejens christianiacykel eller med bussen.

  En dag om ugen er vi i dagplejens legestue.

  Jeg lægger vægt på

  Det er vigtigt for mig at alle i børnegruppe bliver set, trives og udvikler sig i forhold til deres alder. Jeg hjælper børnene med at få øje på hinanden, danne venskaber og lege sammen. For at styrke børnenes sprog, sætter jeg gerne nuancerede ord, på alt vi laver.

  Vi øver selvhjulpenhed i en tidlig alder, både i leg og garderobe.

  En dag i dagplejen

  Morgen: Jeg tager imod børnene i løbet af morgenen. Vi leger.

  Formiddag: Vi får lidt formiddagsmad. Vi holder samling, hvor vi synger, snakker om årstiden og hvad vi skal lave i dag. Så går vi ud for at lege i haven eller tager på tur.

  Midt på dagen: Vi spiser frokost sammen. Det er enten en varm ret eller rugbrød med forskelligt pålæg. Efter frokost gør vi klar til en middagslur.

  Eftermiddag: Når børnene er vågnet, spiser vi eftermiddagsmad. Herefter er der plads til leg, indtil børnene bliver hentet.

  Kurser

  Børns tidlige Sprog (2019)
  Motorikassistent (2018)

  Til dagplejens personalemøder og dagtilbuddets årlige personaledag tager vi relevante emner op, f.eks. vedr. pædagogisk læreplan, læreplanstemaer og forældresamarbejde.

  Åbningstider

  Kl. 6.45 - 16.30 - mandag til torsdag
  Kl. 6.45 - 15.45 - fredag

  Jeg hedder Trine Ravndrup og har været dagplejer siden 1997. Jeg bor i Harlev syd-vest sammen med min mand. Vores to voksne børn er flyttet hjemmefra.

  Hos mig er dagplejen i et køkken-alrum og et værelse. Køkken-alrummet kan vi f.eks. bruge til motoriske lege. Værelset er indrettet til leg og kreative aktiviteter.

  Haven bruger vi til udendørs leg, ligesom vi ofte tager på ture om formiddagen til den nærliggende legeplads, boldbanen eller multibanen.

  En dag om ugen er vi i dagplejens legestue.

  Jeg lægger vægt på

  Jeg har verdens bedste arbejdsplads! Jeg brænder for at arbejde med børn, for at skabe de gode relationer til børnene, og børnene imellem. I børnegruppen er der plads til forskellige personligheder og aldre. Samvær, nærvær, tryghed og den tætte kontakt er i fokus hos mig. 

  Forældresamarbejdet vægter jeg også højt.

  En dag i dagplejen

  Morgen: Børnene ankommer, vi leger, spiser morgenmad og den yngste får måske en lur.

  Formiddag: Vi holder samling, leger, synger, danser og laver f.eks. en kreativ aktivitet. Hver formiddag kommer vi udenfor, enten i haven eller på tur i nærområdet.

  Midt på dagen: Vi spiser frokost sammen. Det er enten en varm ret eller rugbrød med forskelligt pålæg. Efter frokost gør vi klar til en middagslur.

  Eftermiddag: Når børnene er vågnet, spiser vi eftermiddagsmad. Jeg læser gerne en historie for dem, mens de spiser. Bagefter leger vi, spiller et brætspil eller læser flere historier.

  Kurser

  Børns tidlige Sprog (2019)
  Motorikassistent (2018)

  Til dagplejens personalemøder og dagtilbuddets årlige personaledag tager vi relevante emner op, f.eks. vedr. pædagogisk læreplan, læreplanstemaer og forældresamarbejde.

  Åbningstider

  Kl. 6.45 - 16.30 - mandag til torsdag
  Kl. 6.45 - 15.45 - fredag

  Jeg hedder Tove Nautrup Tannebæk og har været dagplejer siden 2000. Jeg har familie og børnebørn.

  Siden januar 2021 har jeg haft fælles dagpleje med Anne Sofie, i hendes hjem i den sydlige del af Harlev. Vi har 4 dagplejebørn hver. I det daglige har vi et fleksibelt samarbejde. Børnene er en del af et lidt større fællesskab, med flere muligheder for relationer og leg. Der er også tidspunkter i løbet af dagen, hvor vi deler os op, for at tilgodese børnenes forskellige behov.

  Dagplejen er i en tilbygning til Anne Sofies hus. Der er flere rum, som er indrettet til leg. Et af rummene er et legeværelse, der f.eks. kan bruges til samling og gymnastik. Der er også et rum til spisning og kreative aktiviteter. 

  Vi har et stort udeareal, hvor børnene kan lege.  En del af haven er naturgrund, med bålplads, shelter, "skov" og en lille bakke med en svævebane. Vi har kaniner i bur.

  Vi tager ofte på tur i nærområdet på gå-ben, eller vi kører afsted med børnene i vores ladcykler til sø, skov eller Aarhus C.

  En dag om ugen er vi i dagplejens legestue.

  Jeg lægger vægt på

  Det er vigtigt for mig at få en tæt tilknytning til børnene og at sørge for at alle er i trivsel og udvikling. Hvert barn er forskelligt, og det skal der være plads til i fællesskabet. Jeg gør meget ud af at øge børnenes sproglige færdigheder. I dagplejen skal børn have lov til at tage del i de daglige rutiner, så de får succeser og bliver selvhjulpne.

  Jeg lægger vægt på udelivet og vi er meget udendørs.

  En dag i dagplejen

  Morgen: Vi modtager børnene. Vi spiser morgenmad og leger.

  Formiddag: Vi får lidt formiddagsmad. Senere holder vi samling, med sange og snak om vejret, og det vi skal i dag. Så laver vi en aktivitet, måske er vi sammen 2 voksne og 8 børn på tur. Det kan også være, at vi deler os op, så de store f.eks. laver noget kreativt, og de små har en motorisk aktivitet.

  Midt på dagen: Vi spiser frokost sammen. Det er enten en varm ret eller rugbrød med forskelligt pålæg. Efter frokost gør vi klar til en middagslur.

  Eftermiddag: Når børnene er vågnet, spiser vi frugt. Herefter er der plads til leg, indtil børnene bliver hentet.

  Kurser

  Børns tidlige Sprog (2019)
  Leg en bog (2016)
  Leg med sprog og dialogisk læsning (2013)

  Til dagplejens personalemøder og dagtilbuddets årlige personaledag tager vi relevante emner op, f.eks. vedr. pædagogisk læreplan, læreplanstemaer og forældresamarbejde.

  Åbningstider

  Kl. 6.30 - 16.15 - mandag til torsdag
  Kl. 6.30 - 15.30 - fredag

  Jeg hedder Camilla B. Nielsen og har været uddannet pædagogisk assistent siden 2012, og har været dagplejer siden maj 2022.  Jeg bor i den nordlige del af Harlev sammen med min kæreste Patrick. Vi har 3 børn, der alle er hjemmeboende.

  Hos mig er dagplejen i entreen, køkken-alrum, gang og legeværelset. 

  Jeg har en stor have med sandkasse, legetårne, legehus og mulighed for at køre på scooter osv. 

  Jeg er ofte ude på ture i nærområdet f.eks. multibanen, legepladser på gåben eller i ladcyklen.

  En dag om ugen er vi i dagplejens legestue.

  Jeg lægger vægt på:

  • At skabe en tryg og rolig hverdag, hvor alle børnene i gruppen bliver set, trives og udvikler sig. 
  • At knytte en tæt relation til børnene, og støtte dem i deres personlige udvikling. 
  • At hjælpe børnene med at blive selvhjulpen både igennem leg og i garderoben.
  • Jeg har særlig godt lide udeliv med børnene og er derfor ude hver dag i alt slags vejr.   
  • At have et godt og åbent forældresamarbejde.

  En dag i dagplejen

  Morgen:

  Jeg modtager børnene og tilbyder morgenmad indtil kl. ca. 7.15. Dem der har brug for det, får en lur.

  Formiddag:

  Vi får formiddagsmad. Holder samling med sang og snakker om vejret, og det vi skal i dag.

  Vi går udenfor hver formiddag, enten i haven eller nærområdet.

  Midt på dagen:

  Vi spiser frokost sammen. Det er enten en varm ret eller rugbrød med forskelligt pålæg. Efter frokost gør vi klar til middagslur.

  Eftermiddag:

  Når børnene er vågnet, spiser vi eftermiddagsmad. Efter eftermiddagsmaden hygger vi indenfor med bøger og leg indtil børnene bliver hentet.

  Kurser:

  Til dagplejens personalemøder og dagtilbuddets årlige personaledag tager vi relevante emner op, f.eks. vedr. pædagogiske læreplanstemaer og forældresamarbejde.

  Åbningstider:

  6.30 til 16.15 - mandag til torsdag

  6.30 til 15.30 - fredag

   

  Jeg hedder Jette Irene Pedersen og startede som dagplejer i 2023.

  Jeg er uddannet pædagog. Jeg bor centralt i Harlev sammen med min kæreste Anders og vores søn Theo. Derudover har jeg en stor dreng, der kommer hver anden weekend. 

  Hos mig er dagplejen i hele stueplan af vores hus, det indebærer:

  Entre, 2 værelser, køkken-alrum, og et stort badeværelse, samt en hyggelig indhegnet have med legehus, gynger, sandkasse mm. Vi har desuden fin plads til der kan drønes rundt på små køretøjer.

  Ud over de hjemlige rammer vil vi benytte de lokale faciliteter som multibanen, skoven, naturområder og de forskellige legepladser.

  En dag om ugen er vi i dagplejens legestue, samt en dag er vi i hallen, hvor der er rig mulighed for at lege med en masse andre børn på kryds og tværs.

   

  Jeg lægger vægt på:

  • At skabe en tæt, tryg og god relation til det enkelte barn.

  ·       At være en stabil og rolig voksen, der viser genkendelig struktur i hjemlige og rolige omgivelser.

  • At være ude hver dag i al slags vejr, hvor vi leger, sanser, griner og danser i regnen.

  ·       At øve selvhjulpenhed igennem hele dagen, fra garderobe til putning. Det skal være sjovt at lære

  • At have fokus på et godt forældresamarbejde med en åben og ærlig dialog.

  • Samt stort fokus på at give børnene den bedste og mest trygge start på et langt liv.

   

  En dag i dagplejen:

  Morgen: Jeg tager imod børnene i løbet af morgenen, der tilbydes morgenmad til dem der har brug for det, og ellers er der fri leg og de yngste får måske en lur.

  Formiddag: Vi får lidt formiddagsmad, derefter holder vi samling, hvor vi synger, snakker om hvad vi skal lave i dag af kreative eller motoriske aktiviteter som passer til børnegruppen - inde som ude og i al slags vejr.

  (Når børnegruppen er til det, tager jeg gerne på ture med på dagplejens christianiacykel eller med bussen)

  Til middag: Vi spiser frokost sammen. Det er enten en varm ret eller rugbrød med varieret pålæg og grønt. Efter frokost gør vi klar til en middagslur.

  Eftermiddag: Børnene kommer op efter lur, efterhånden som de vågner, og der tilbydes eftermiddagsmad. Jeg læser gerne en historie for dem, mens de spiser. Bagefter er der igen fri leg, indtil børnene bliver hentet.

   

  Til dagplejens personalemøder og dagtilbuddets årlige personaledag tager vi relevante emner op, f.eks. vedr. pædagogisk læreplan, læreplanstemaer og forældresamarbejde. 

   

  Åbningstider:

  Kl. 7.00 - 16.45 - mandag til torsdag

  Kl. 7.00 - 16.00 - fredag

  Jeg hedder Charlotte Vestby Krog, er uddannet pædagog i 2016 og er startet som dagplejer i 2023 efter flere år i vuggestue og børnehave. Jeg bor i Harlev sydvest sammen med min kæreste og vores to hjemmeboende børn.

  Hos mig er dagplejen i hele stueetagen af vores hus, hvilket betyder entreen, køkken-alrum og stuen. Haven bruger vi til leg på græsset, køre på scooter, bygge sandslotte eller bage fine sandkager i sandkassen. Desuden kan man også gå på opdagelse i haven og smage bl.a. frugter, bær og grøntsager, som vi selv planter/sår og løbende passer sammen.

  Jeg stræber efter, at vi dagligt kommer ud og bruger naturen og nærområdet som læringsmiljø, hvor vi får brugt vores sanser, udforsker og udfordrer vores motorik og får en god snak om alt det, vi møder på vores vej. Det kan være på alt fra en gåtur til skoven, en tur på legepladsen, en cykeltur lidt længere væk end Harlev, at indsamle naturmaterialer til kreativ aktivitet eller gå på insektjagt i haven.

  En dag om ugen er vi i legestuen.

  Jeg lægger vægt på 
  - at opbygge en god, tryg og tillidsfuld relation til det enkelte barn, da det er herigennem vi har den bedste forudsætning for at støtte udvikling og læring.

  - at børnene skaber gode indbyrdes relationer og “får øje på hinanden”

  - at skabe en forudsigelig og genkendelig struktur/ramme for hverdagen 

  - at bruge tid på at øve os i alle dagens gøremål for at skabe større selvhjulpenhed hos børnene - det er fedt at kunne selv og ens selvværd vokser

  - at skabe et godt forældresamarbejde med åben dialog 

   

  En dag i dagplejen

  Morgen: Jeg tager imod børnene. Der serveres morgenmad til ca. 7.30 og vi leger på gulvet

  Formiddag: Vi spiser formiddagsmad og holder en lille samling, hvor vi synger nogle sange og snakker om vejret, årstiden og dagens program.

  Frokost: Vi spiser frokost sammen. Det er enten en varm ret eller rugbrød med forskelligt pålæg. Jeg har fokus på at inspirere til madmod samt at prøve nye smage og forskellige konsistenser. Efter frokost gør vi klar til middagslur

  Eftermiddag: Når børnene er vågnet spiser vi eftermiddagsmad og derefter er der plads til leg, læsning i bøger eller at gå ud i haven indtil børnene bliver hentet.

   

  Åbningstider:

  6.45-16.30 mandag til torsdag

  6.45-15.45 fredag

  Jeg hedder Lene Østergaard-Mortensen og bor i den nordlige del af Harlev sammen med min hustru og vores datter - og ej at forglemme Jørgen - vores meget tamme kat, som elsker at blive nusset af dagplejebørnene. Med forældreskabet, da jeg blev mama i 2022, fulgte et behov for at arbejde med "lidt mere menneske, lidt mindre maskine" (for at citere Tina Dickow), og derfor er jeg nu så heldig at kunne kalde mig dagplejer. Jeg har førhen arbejdet inden for biblioteksbranchen, og har derfra et bredt kendskab til børnelitteratur og bibliotekets kulturelle tilbud, som vi også gør brug af i dagplejen.

  Hos mig er dagplejen i bryggers, køkken, gang, spisestue, legeværelse og en del af haven. Her er plads til leg, kreativitet, hvad end vi er inde eller ude. Haven byder bl.a. på sandkasse, legehus og mudderkøkken samt en lille køkkenhave, hvor vi kan vand og plukke sommerens bær og grønt.

  Vi tager ofte på ture i nærområdet, hvor vi bl.a. besøger byens legepladser samt grønne områder.

  En dag om ugen er vi i dagplejens legestue.

  Jeg lægger vægt på

  Som dagplejer ønsker jeg at skabe en tryg og rummelig hverdag, hvor der er plads til den enkeltes såvel som gruppens fælles læring og udvikling. Gennem leg træner vi selvhjulpenhed lige fra garderoben til spisning. Jeg har fokus på at skabe variation i ugens aktiviteter, og vægter i høj grad udelivet. Læsning, sang og musik er også en typisk del af hverdagen - ligesom jeg har fokus tegning og andre kreative aktiviteter, der fx passer til årstid eller mærkedage.

  Jeg vægter at skabe tæt relation til børnene, og støtte dem i deres personlige udvikling. Ligeledes vægter jeg et godt og åbent forældresamarbejde.

  En dag i dagplejen

  Morgen: Vi modtager børnene, og tilbyder efter behov morgenmad frem til ca 7.15. Der er fri leg og hygge.

  Formiddag: Vi spiser lidt formiddagsmad og holder samling med sang og snak om alt fra dagens vejr til hvad dagen byder på af aktiviteter. Herefter går vi typisk udenfor, hvor vi enten leger i haven, besøger byens legepladser, biblioteket eller tager på tur ud i naturen.

  Midt på dagen: Vi spiser frokost sammen. Børnene får varieret kost - både varm og kold mad - og altid i selskab med noget grønt. Efter frokost gør vi klar til en middagslur.

  Eftermiddag: Når børnene er vågnet fra middagslur, spiser vi frugt. Herefter hygger vi os med fælleslæsning eller lege inde eller ude indtil børnene bliver hentet.

  Kurser

  Til dagplejens personalemøder og dagtilbuddets årlige personaledag tager vi relevante emner op, f.eks. vedr. pædagogisk læreplan, læreplanstemaer og forældresamarbejde.

  Åbningstider

  Kl. 6.45 - 16.30 - mandag til torsdag
  Kl. 6.45 - 15.45 - fredag

  Jeg hedder Susan Larsen og har været dagplejer i Harlev siden 2021. Tidligere har jeg arbejdet i en vuggestue. Jeg bor helt centralt i Harlev sammen med min mand og vores datter. Derudover har jeg en meget rolig hund, der opholder sig andre steder i huset end der, hvor dagplejebørnene befinder sig.

  Hos mig er dagplejen i bryggers, køkken-alrum, stue og legeværelse. Vi bruger desuden en del af haven til udendørs aktiviteter og leg.

  Jeg vægter højt at komme ud med børnene hver dag og bruger gerne naturen til at styrke deres sanser, motorik og til at indsamle ting, vi kan bruge kreativt. Vi benytter os også af alle de aktiviteter Harlevs lokalmiljø tilbyder. Vi tager ofte på ture til de nærliggende legepladser, hvor vi mødes med de andre dagplejere. Skal vi længere væk, har jeg min egen ladcykel.

  En dag om ugen er vi i dagplejens legestue.

  Jeg lægger vægt på

  Det er vigtigt for mig at alle i børnegruppen bliver set, trives og udvikler sig i forhold til deres alder. Vi øver selvhjulpenhed igennem hele dagen, fra garderobe til putning. Det skal være sjovt at lære.

  Jeg hjælper børnene med at danne samhørighed med de andre børn, både i vores hyggelig lille gruppe, men også på tværs i dagplejen.

  En dag i dagplejen

  MORGEN: Jeg tager løbende imod børnene. Der skabes tryghed og er plads til fri leg.

  FORMIDDAG: Vi spiser typisk lidt formiddagsmad, derefter er der samling med snak om dagen, en lille historie og sang. Typisk vil vi enten gå ud i haven eller på en legeplads for at lege. Det kan også være at vi benytter os af lokale aktiviteter eller er kreative.

  MIDT PÅ DAGEN: Vi spiser frokost sammen inde eller ude. Det vil enten være en varm ret eller rugbrød med varieret pålæg og grønt. Efter frokost gør vi os klar til middagslur.

  EFTERMIDDAG: Når børnene vågner fra lur, spiser vi frugt. Herefter er der plads til leg inde eller ude, indtil børnene bliver hentet.

  Åbningstider

  Mandag – torsdag : 6.45-16.30

  Fredag : 7-16

   

  Lone

  Jeg hedder Lone Nørrebo og har været dagplejer siden 1992 og gæstedagplejer siden 2005. Som gæstedagplejer vikarierer jeg for de andre dagplejere ved kurser, ferie og sygdom. Jeg bor centralt i Harlev sammen med min mand. Vi har voksne børn og børnebørn. Derhjemme har vi 2 katte.

  Hos mig er dagplejen i køkkenet og et værelse, der er indrettet til leg. Vi bruger også en del af haven til udendørs aktiviteter.

  Det sker, at vi tager på ture til legepladsen eller multibanen.

  Jeg lægger vægt på

  I hverdagen er det vigtigste for mig at skabe tryghed for børnene. For nogle børn sker der rigeligt ved at komme hos mig i gæstedagplejen, så bliver vi ofte på matriklen. Er børnene mere trygge på forhånd, så kan det ske, vi tager til legepladsen, multibanen, eller ud og møder andre dagplejere.

  Det er en foranderlig hverdag, når man har forskellige børnegrupper, og jeg holder meget af det.

  Som gæstedagplejer holder jeg god kontakt med de andre dagplejegrupper, så børnene kender mig og er trygge ved mig. For at sikre en god kontinuitet for børnene, får jeg at vide, om der er særlige forhold vedr. børnegruppen eller enkelte børn. Det kan f.eks. være, at et barn øver noget motorisk, så vil jeg have samme fokus i gæstedagplejen.

  En dag i dagplejen

  Morgen: Jeg tager imod børnene, vi spiser morgenmad og leger. Nogle gange vi laver en motorikbane, synger og laver rim og remser.

  Formiddag: Vi får lidt formiddagsmad. Bagefter kan det være, vi leger i haven eller er på tur i nærområdet. 

  Midt på dagen: Vi spiser frokost sammen. Oftest er det rugbrød med pålæg. Efter frokost gør vi klar til en middagslur.

  Eftermiddag: Når børnene er vågnet, spiser vi eftermiddagsmad. Derefter leger vi indtil børnene bliver hentet. 

  Kurser

  Børns tidlige Sprog (2019)
  Motorikassistent (2018)

  Til dagplejens personalemøder og dagtilbuddets årlige personaledag tager vi relevante emner op, f.eks. vedr. pædagogisk læreplan, læreplanstemaer og forældresamarbejde.

  Åbningstider

  Når barnet er hos mig, gælder den samme åbningstid, som hos barnets faste dagplejer.

   

  Dagplejen i Harlev

  Rødlundvænget 37, 8462 Harlev

  Telefon: 51 16 70 04

  Pædagogisk leder 

  Anette Jørgensen

  Dagplejen i Harlev

  Rødlundvænget 37, 8462 Harlev

  Telefon: 51 16 70 04

  E-mail: ankjj@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 19. januar 2024