Gå til hovedindhold

Motorik og bevægelse

Vi sætter fokus på kropslig dannelse og på at udvikle børnenes fysiske færdigheder, deres kropsbevidsthed og bevægelsesglæde. Harlev Dagtilbud har flere krop- og bevægelsesvejledere i afdelingerne. Der er skabt et netværks på tværs af dagtilbuddet hvor børn og voksne mødes omkring motorik.

Krop og bevægelse i Harlev Dagtilbud
  • Læs op

Indhold

    Hjerneforskning slår fast, at fysisk aktivitet baner vejen for børn og unges trivsel – både fagligt, mentalt og socialt. En væsentlig del af børns indlæringsevne stimuleres gennem fysisk aktivitet, børns hukommelse er baseret på kropslige erfaringer og er grundlaget for den intellektuelle tænkning.

    Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krop- og bevægelsesglæde, så børn bliver fortrolige med deres krop, sanser og forskellige former for bevægelse. I dagtilbuddet har vi flere pædagoger, der har taget en efteruddannelse som krop- og bevægelsesvejleder. De kan f.eks. teste børnenes motorik og iværksætte målrettede indsatser for børn med grundmotoriske vanskeligheder. De kan også vejlede kolleger og jer forældre, så vi sammen understøtter og stimulerer barnet bedst muligt.

    Sidst opdateret: 12. november 2023